נגישות
 • ניווט בעזרת מקלדת
 • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
 • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
 • פונט נגיש
 • AAA
 • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)

מוצרי החברה

 • שסתומים בהפעלה ידנית - SMC
  SMC
 • צמצמי ספיקה פניאומטיים - SMC
  SMC
 • ברזים כדוריים בהפעלה ידנית - SMC
  SMC
אני מעוניין ב -

הנני מאשר/ת קבלת דברי פרסומת בדוא"ל*