נגישות
  • ניווט בעזרת מקלדת
  • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
  • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
  • פונט נגיש
  • AAA
  • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)


חברת Pneumax מייצרת קשת רחבה של וסתי לחץ אוויר פרופורציונאליים עם אפשרות לתצוגה דיגיטאלית ושליטה בערכים.