נגישות
  • ניווט בעזרת מקלדת
  • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
  • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
  • פונט נגיש
  • AAA
  • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)


חברת פנאומקס מייצרת שסתומים פניאומאטיים בהפעלה חשמלית כ-Stand Alon או במבנה של סעפת מודולארית במגוון רחב של סוגי תקשורת (BUS, EtherCAT ועוד).