נגישות
  • ניווט בעזרת מקלדת
  • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
  • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
  • פונט נגיש
  • AAA
  • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)

Ground Ballscrew - ברגים מושחזים של חברת Hiwin Technologies עם רמות דיוק גבוהות 
C0-C7 :0.0035-0.05.