נגישות
  • ניווט בעזרת מקלדת
  • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
  • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
  • פונט נגיש
  • AAA
  • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)

Rolled Ballscrew - לחברת Hiwin Technologies יש גם ברגים מעורגלים עם רמות דיוק C6-C10 :0.023-0.21.