נגישות
  • ניווט בעזרת מקלדת
  • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
  • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
  • פונט נגיש
  • AAA
  • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)

דרייברים למנועי סרוו של חברת Hiwin Mikrosystem, המבוססים על מעבד של Mega Fabs: בקרה דיגיטלית בתדר של 20KHz; ממשקים: RS232, EtherCAT, Analog, P.W.M, Pulse/Direction; תמיכה במנועי BLDC, BDC, Stepper, AC Servo; משוב כפול (Dual Loop); תמיכה באינקודרים Digital AqB, Analog sine/cosine, SSI Endat, BiSS, Dual resolvers, Resolver; מיפוי שגיאות מתקדם (Error Mapping); ריסון רעידות העומס (Vibration Suppression); כיול אוטומטי (Auto Tune).