נגישות
  • ניווט בעזרת מקלדת
  • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
  • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
  • פונט נגיש
  • AAA
  • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)

Oriental Motor מאפשרת שימוש פשוט וקל בבקר מהירות ע"י שיטת חיווט פשוטה ואפשרות חיבור פוטנציומטר חיצוני.