נגישות
  • ניווט בעזרת מקלדת
  • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
  • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
  • פונט נגיש
  • AAA
  • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)

drylin® W Curved - מסלול הובלה מעוגל מסדרת המובילים drylin® W, המאפשר תנועה מעגלית/גזרה. ניתן לקבל במגוון רדיוסים וחתכי פרופיל שונים. מתאים לעבודה בסביבת כימיקאלים, אבק וכדומה. אינו מצריך שימון או תחזוקה שוטפת.