נגישות
  • ניווט בעזרת מקלדת
  • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
  • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
  • פונט נגיש
  • AAA
  • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)

מחולל ואקום ונטורי של חברת Pisco יפן בספיקות שונות ורמת ואקום לפי בחירה. מבנה היחידה ניתן לבחירה בהתאם ליישום.