נגישות
  • ניווט בעזרת מקלדת
  • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
  • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
  • פונט נגיש
  • AAA
  • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)

חברת  Koganei מייצרת בין השאר מערכות לטיפול אוויר, FRL, לישומים שונים. בין מוצריה ניתן למצוא ווסתים רגישים, יח' לסינון גבוה עד 0.01 מיקרון, וסתים אלקטרופנאומטיים, וסתים ומסננים מיניאטוריים, יבשנים ועוד.