נגישות
  • ניווט בעזרת מקלדת
  • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
  • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
  • פונט נגיש
  • AAA
  • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)

סדרה AM של Apex Dynamics אידאלית למנועים קטנים (13 מ"מ ומעלה) וביחסי העברה של עד i=4600.