נגישות
  • ניווט בעזרת מקלדת
  • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
  • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
  • פונט נגיש
  • AAA
  • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)
ארון פיקוד, שליטה ובקרה לרחפן המשמש לצרכי אבטחה ופיקוח

פתרון לתחום הזיווד שיוצר ע"י קונלוג בהתאם לדרישות הלקוח.
הפתרון המדובר הוא למעשה ארון פיקוד, שליטה ובקרה המיועד להתקנה על כלים/מתקנים ניידים, כגון: משאיות, רכבי אבטחה וספינות.

קונלוג נדרשה לפתרון מכאני/הנדסי הכולל מבנה מודולארי מפרופילי אלומיניום, ציר הנעה ליניארי, מערכת לפתיחה וסגירה של כן השיגור של הרחפן, כך שייתן מענה לתנועה בתנאי שטח קשים.
לצורך ייצור פתרון זה נדרשה קונלוג, בדומה לייצור פתרונות הנדסיים אחרים, לשתף פעולה עם קבלני משנה התחומי העיבוד בשבבי, ציפויי מתכות, זיווד, צביעה ועוד.