נגישות
  • ניווט בעזרת מקלדת
  • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
  • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
  • פונט נגיש
  • AAA
  • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)

בוכנה חשמלית מבית Bahr גרמניה בעלת בורג הנעה כדורי עם מנגנון מיסוב ייחודי המאפשר עמידה במומנט צד גבוה.
ניתן להוסיף גיר ומנוע בהמשך לציר התנועה או בניצב אליו.