נגישות
  • ניווט בעזרת מקלדת
  • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
  • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
  • פונט נגיש
  • AAA
  • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)
Bahr

חברת Bahr מפתחת ומייצרת צירים ליניאריים מהמתקדמים בעולם.

הצירים הליניאריים של חברת Bahr משמשים בענפי התעשייה השונים כרובוטים העובדים ברציפות ליד קווי הייצור.

באמצעות הצירים של Bahr ניתן לקבל תנועה מרחבית X,Y,Z ברמות דיוק ומהירויות גבוהות.

מגוון הצירים הליניאריים של חברת Bahr מאפשר התאמת הציר הנכון לאפליקציה הנדרשת כפונקציה של עומס, מהירות, תנועה ומרחק.

אורך מהלך התנועה האפשרי הינו מ-100 מ"מ ועד עשרות מטרים!