נגישות
  • ניווט בעזרת מקלדת
  • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
  • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
  • פונט נגיש
  • AAA
  • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)

חברת Pisco מייצרת מיגוון חיישני לחץ אוויר וואקום. חיישנים עם יציאות דיגיטליות ואנלוגיות וחיישנים בחיבור ישיר לקו. ניתן לשלב צגים דיגיטליים עם שתי נקודת חישה (SET POINT).