נגישות
 • ניווט בעזרת מקלדת
 • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
 • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
 • פונט נגיש
 • AAA
 • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)

חיישנים

חברת קונלוג משווקת מגוון חיישנים (חיישני וואקום / לחץ אוויר) למגוון שימושים בתעשייה. חיישני האוויר מגיעים במגוון תצורות חיבור לצנרת וכן מגוון אפשרויות יציאה כגון יציאת ON/OFF (מפסק פניאומטי) או יציאה אנלוגית.
ניתן לשלב את החיישנים עם אמצעי חיווי שונים. ניתן להזמין את החיישנים עם צג דיגיטלי.
ניתן למצוא חיישנים במגוון דיוקים שונה וכן רמות וואקום ולחץ שונות.
קונלוג משווקת מגוון חיישנים מיצרנים שונים.

 

  חיישני ואקום / לחץ אוויר - Pisco
  Pisco
  חיישני ואקום / לחץ אוויר - Koganei
  Koganei
  חיישני ואקום / לחץ אוויר - Kita Sensor Tech
  Kita Sensor Tech
  חיישני ואקום / לחץ אוויר - Copal Electronics
  Copal Electronics
אני מעוניין ב -

הנני מאשר/ת קבלת דברי פרסומת בדוא"ל*