נגישות
  • ניווט בעזרת מקלדת
  • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
  • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
  • פונט נגיש
  • AAA
  • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)

חברת igus מתמחה בייצור כבלים רובוטיים לעבודה בתנועה המותאמים, בין היתר, לעבודה בחדרים נקיים (בעלי תקן IPA ותקן ISO לחדרים נקיים).