נגישות
 • ניווט בעזרת מקלדת
 • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
 • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
 • פונט נגיש
 • AAA
 • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)

חדר נקי

חדר נקי הוא סביבה שהשימוש בה מאופיין בייצור או במחקר מדעי בעל רמה נמוכה של גורמי זיהום סביבתי כגון אבק, מיקרובים הנישאים באוויר, חלקיקי אירוסול ואדים כימיקלים.
בסל המוצרים המגוון של קונלוג ניתן למצוא פתרונות מדף ליישום בחדרים נקיים כגון: בוכנות לחדר נקי, שסתומים פנאומטיים לחדר נקי, גריפרים לחדר נקי, צנרת לחדר נקי, מחברי אויר לחדר נקי, מערכות ריסון ל-Stage בחדר נקי, אביזרי פירזול לחדר נקי, כבלים לעבודה בתנועה ותעלות להגנה על כבלים המותאמים לעבודה בחדר נקי, מנועים ליניאריים ומערכות הנעה מדויקות המותאמות לשימוש בחדר נקי ועוד.
הפתרונות של קונלוג לחדרים נקיים הם אידיאליים לתעשיית המוליכים למחצה, תעשיות המזון, תעשיית התרופות, טכנולוגיה רפואית, אופטיקה, טכנולוגיית מיקרו מערכות וטכנולוגיה סביבתית.

  מוצרים פניאומטיים ייעודיים לחדר נקי - Koganei
  Koganei
  פתרונות לבלימת רעידות לשימוש בחדר נקי - Tokkyokiki
  Tokkyokiki
  תעלות להובלת כבלים רובוטיים לשימוש בחדר נקי - igus
  igus
  כבלים רובוטיים לשימוש בחדר נקי - igus
  igus
  מחברים לשימוש בחדר נקי - Pisco
  Pisco
  צנרת לשימוש בחדר נקי - Pisco
  Pisco
  אביזרי פירזול ייעודיים לחדר נקי - Sugatsune
  Sugatsune
  מנועים ליניאריים ומערכות הנעה מדויקות לשימוש בחדר נקי - Hiwin Mikrosystem
  Hiwin Mikrosystem
  מסלולנים מפלדת אל-חלד לשימוש בחדר נקי - HepcoMotion
  HepcoMotion
  מיסבים מפלדת אל-חלד לשימוש בחדר נקי - HepcoMotion
  HepcoMotion
  אקדחי לחץ אוויר לשימוש בחדר נקי - Kitz Micro Filter
  Kitz Micro Filter
  מסננים לשימוש בחדר נקי - Kitz Micro Filter
  Kitz Micro Filter
אני מעוניין ב -

הנני מאשר/ת קבלת דברי פרסומת בדוא"ל*