נגישות
  • ניווט בעזרת מקלדת
  • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
  • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
  • פונט נגיש
  • AAA
  • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)
מכלול מיכל אגירה.

מכלול מיכל אגירה.

מכלול מיכל אגירה עם ווסת לחץ, פרסוסטט, סעפת יציאות לחץ אוויר וסעפת ניקוז exhausts. שילוב של מספר מוצרים פניאומאטיים לכדי מוצר אחד. חסכון במקום ואביזרים נוספים נלווים. המיכל מיועד לעבודה בחדר נקי.