נגישות
  • ניווט בעזרת מקלדת
  • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
  • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
  • פונט נגיש
  • AAA
  • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)


Fulling Motor מייצרת מנועי BLDC בקטרים של 22-86 מ"מ ובהספקים של 4-660Watt. ניתן לרכוש גיר פלנטארי ודרייבר כאופציה.