נגישות
  • ניווט בעזרת מקלדת
  • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
  • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
  • פונט נגיש
  • AAA
  • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)

מנועי DC עם מברשות מבית Hiwin Mikrosystem: למומנטים בטווח 0.1-5Nm; מתח עבודה 12-24VDC; אופציה לאינקודר; גירים ביחסי העברה שונים; מנועים בקטרים 31-63mm; אופציה לגיר חלזוני מובנה או Spur Gear.