נגישות
  • ניווט בעזרת מקלדת
  • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
  • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
  • פונט נגיש
  • AAA
  • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)

LS Industrial Systems מייצרת מסכי מגע בארבעה גדלים שונים: "5.7, "8, "10, ו-"12. למסכי המגע של
LS Industrial Systems יכולת גרפית מעולה - 65,535 צבעים, יכולת איסוף נתונים ,ניהול תפריטים ועוד.