נגישות
  • ניווט בעזרת מקלדת
  • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
  • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
  • פונט נגיש
  • AAA
  • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)

מערכות בלימה ושליטה מבוקרת לגלילה (הזנה/איסוף) של מדיות שונות (נייר, אריגים ו/או ניילון) מבית חברת IBD. מאפשרות בקרה מדויקת על מתיחות המדיה במהלך הליך הליפוף.