נגישות
  • ניווט בעזרת מקלדת
  • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
  • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
  • פונט נגיש
  • AAA
  • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)

מערכות בקרה וצידוד להליך הליפוף (Skuba) מבית חברת IBD, המאפשרות ישרות תנועת הנייר בהליך הייצור/הדפסה של המדיה ובכך מאפשרות גלילה מקבילה של המדיה על גבי התוף.