נגישות
  • ניווט בעזרת מקלדת
  • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
  • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
  • פונט נגיש
  • AAA
  • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)
מערכת הזנה ומיקום של מדיה להדפסה בפורמט רחב

פתרון לתחום הדפוס שיוצר ע"י קונלוג בהתאם לדרישות הלקוח.

מדובר במערכת הזנה ומיקום המוגדרת "Stand Alone", וזאת בשל היותה מערכת עצמאית הניתנת להתקנה על מערכת טעינת המדיה למכונת ההדפסה, בכל שלב שהלקוח יבחר.

ייחודה של מערכת זו בא לידי ביטוי ביכולתה לבצע Positioning (מיקום ויישור) של המדיה טרם הזנתה למערכת.

מערכת ה-Stand Alone משלבת בתוכה פרופילי אלומיניום, נדבכים מאלומיניום בעיבוד שבבי מדויק, צירי הנעה עם ברגי הובלה כדוריים, תעלה להובלת כבלים וכבלים רובוטיים לתנועה, מנועי סרוו, בוכנות פניאומאטיות, פטמות ואקום, מחוללי ואקום ונטורי ועוד.