נגישות
  • ניווט בעזרת מקלדת
  • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
  • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
  • פונט נגיש
  • AAA
  • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)
ספראטור לנוזלים ע"י ואקום SCP-902-A REV-0

ספראטור לנוזלים ע"י ואקום.

ניתן להטמעה באפליקציות בהן יש צורך להשתמש בתפסנית ואקום ובמקביל קיים חשש ליניקת נוזלים לכיוון משאבת הוואקום. בעזרת פתרון זה, ניתן לבצע במקביל פעולת יניקה כשימוש לתפסנית ואקום ובה בעת לאפשר ביצוע ניקוז נוזלים. מערכות כגון: מערכות לקירור ווייפרים בזמן עבודה על הווייפר.