נגישות
  • ניווט בעזרת מקלדת
  • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
  • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
  • פונט נגיש
  • AAA
  • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)
עגלת עבודה/שירות לתחום האבטחה

פתרון לתחום האבטחה שתוכנן ויוצר ע"י קונלוג בהתאם לדרישת הלקוח ואפיונו.
הפתרון הינו עגלת עבודה/שירות המשמשת מפעיל שטח של רחפן אבטחה.

עגלת העבודה/שירות תוכננה ויוצרה ע"י קונלוג מפרופילי אלומיניום תעופתי מתוצרת Kanya.
בפרויקט שולבו רכיבים נוספים כגון מגירה בעלת מסילות אלומיניום, גלגלים עמידים בעומס ומשטח עבודה מחומר פלסטי עם ציפוי אנטי סטאטי.