נגישות
  • ניווט בעזרת מקלדת
  • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
  • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
  • פונט נגיש
  • AAA
  • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)

לחברת KOGANEI מגוון רחב של שסתומים בהפעלת אוויר. מגוון גדלים לשימושים שונים בתעשייה, כגון: תעשייה רפואית, סמיקונדוקטור, דפוס ועוד.