נגישות
 • ניווט בעזרת מקלדת
 • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
 • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
 • פונט נגיש
 • AAA
 • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)

שסתומים בהפעלת אוויר

שסתומים בהפעלת אוויר נמצאים בשימוש בתעשייה במגוון תחומים. שסתומים אלו משמשים כשסתומי פיקוד או הפעלה פניאומטית. שימוש בהפעלת אוויר נפוץ בעיקר בסביבה נפיצה או דליקה וזאת במטרה למנוע ניצוץ חשמלי.
שסתומים בהפעלת אוויר קיימים בתצורה של 5/2, 3/2 ו-5/3 במגוון גדלים, ספיקות ותבריגים.
קונלוג משווקת מגוון שסתומים בהפעלת אוויר ממספר יצרנים.

  שסתומים בהפעלת אוויר - Aignep
  Aignep
  שסתומים בהפעלת אוויר - Humphrey
  Humphrey
  שסתומים בהפעלת אוויר - Koganei
  Koganei
  שסתומים בהפעלת אוויר - Maros Engineering
  Maros Engineering
אני מעוניין ב -

הנני מאשר/ת קבלת דברי פרסומת בדוא"ל*