נגישות
  • ניווט בעזרת מקלדת
  • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
  • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
  • פונט נגיש
  • AAA
  • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)
סעפת שסתומים משולבת

סעפת שסתומים משולבת לDI Water בהתאמה לצרכי הלקוח.

כניסת לחץ משותפת, יציאות עצמאיות עם אביזרי חיבור בהתאם לדרישת לקוח (מגע של הזורם, רק עם רכיבי פלסטיק), כולל יציאות נוספות לאביזרים נלווים בלתי תלויים.