נגישות
  • ניווט בעזרת מקלדת
  • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
  • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
  • פונט נגיש
  • AAA
  • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)
Kitz Micro Filter

Kitz Micro Filter

חברת Kitz Micro Filter מתמחה בייצור מסננים לתחום המים (תעשיית המזון) ולתעשיית הסמיקונדוקטור.

המסננים של חברת Kitz Micro Filter הם ברמת סינון של 0.01 מיקרון.

כמו כן, חברת Kitz Micro Filter מייצרת אקדחים ללחץ אוויר לתעשיית הסמיקונדוקטור להזרמת חנקן ואוויר נקי ברמת 0.01 מיקרון.