נגישות
  • ניווט בעזרת מקלדת
  • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
  • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
  • פונט נגיש
  • AAA
  • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)

חברת Kitz Micro Filter מייצרת אקדחים ללחץ אוויר לתעשיית הסמיקונדוקטור להזרמת חנקן ואוויר נקי ברמת 0.01 מיקרון, לשימוש בחדרים נקיים.