נגישות
  • ניווט בעזרת מקלדת
  • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
  • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
  • פונט נגיש
  • AAA
  • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)

חברת Kitz Micro Filter מתמחה בייצור מסננים לתחום המים (תעשיית המזון) ולתעשיית הסמיקונדוקטור, לשימוש בחדרים נקיים. המסננים של חברת Kitz Micro Filter הם ברמת סינון של 0.01 מיקרון.