נגישות
  • ניווט בעזרת מקלדת
  • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
  • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
  • פונט נגיש
  • AAA
  • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)

תמסורת קווית מדויקת

במערכות הינע בהן נדרש דיוק גבוה, ישנה חשיבות לסוג ואיכות הגיר. תמסורת קווית מדויקת הינה מכלול העברה מדויק מתנועה סיבובית לתנועה קווית. הודות למודול שן מיוחד מאוד, רמות עיבוד קפדניות ביותר ומיסוב מחטים בגלילי ה-Pinion מתקבל מכלול הינע מדויק ברמת חזרתיות של עד 10µ.
קיימת אפשרות למנגנון טבעתי, באותה שיטה, בקטרים של 110-410mm.
פרטים נוספים ניתן לקרוא בכתבה שפורסמה בעיתון ניו טק.

אני מעוניין ב -

הנני מאשר/ת קבלת דברי פרסומת בדוא"ל*