נגישות
 • ניווט בעזרת מקלדת
 • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
 • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
 • פונט נגיש
 • AAA
 • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)

ברזים כדוריים בהפעלה ידנית

קונלוג משווקת ברזים כדוריים בהפעלה ידנית למגוון סוגי התעשייה ובמגוון יישומים - לחץ אוויר, ואקום ונוזלים.
תקן NSF - התאמה לתעשיית המזון.       

  ברזים כדוריים בהפעלה ידנית - Aignep
  Aignep
  ברזים כדוריים בהפעלה ידנית - Pisco
  Pisco
  ברזים כדוריים בהפעלה ידנית - G.A. Murdock
  ברזים כדוריים בהפעלה ידנית - SMC
  SMC
אני מעוניין ב -

הנני מאשר/ת קבלת דברי פרסומת בדוא"ל*