נגישות
 • ניווט בעזרת מקלדת
 • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
 • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
 • פונט נגיש
 • AAA
 • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)

מערכות מייננות

מערכות מייננות (Ionizers) בתעשייה, משמשות לפתרון בעיות נפוצות של היווצרות חשמל סטטי.
מערכות מייננות קיימות, בין היתר, במערכות בתעשייה כגון: מכונות דפוס, מכונות בתעשיית הסמיקונדוקטור ומערכות שונות המשלבות מסועים וגלילים.
המערכות המייננות מבוססות על טכנולוגיה של שפופרות (טכנולוגיית קורונה) היוצרות "יונים" כתוצאה משדה חשמלי. ניתן לקבל מייננים AC ו-DC בגדלים שונים ומותאמי לקוח. ניתן למצוא, בין היתר, מערכות מייננות מופעלות אוויר.
למידע נוסף על מערכות מייננות.
קונלוג משווקת מגוון סוגים של מערכות מייננות ממספר יצרנים:

  מערכות מייננות - AP&T
  AP&T
  מערכות מייננות - Koganei
  Koganei
אני מעוניין ב -

הנני מאשר/ת קבלת דברי פרסומת בדוא"ל*