נגישות
  • ניווט בעזרת מקלדת
  • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
  • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
  • פונט נגיש
  • AAA
  • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)

בוכנות טלסקופיות

חברת קונלוג משווקת בוכנות טלסקופיות (הפעלה פניאומאטית) של חברת Univer המיועדות לשימוש במקומות בהם יש מגבלת מקום אך נדרש מהלך תנועה ארוך.
ניתן לקבל את הבוכנה במגוון קטרים ומהלכים, לפי דרישת לקוח.

    בוכנות טלסקופיות - Univer
    Univer
אני מעוניין ב -

הנני מאשר/ת קבלת דברי פרסומת בדוא"ל*