נגישות
 • ניווט בעזרת מקלדת
 • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
 • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
 • פונט נגיש
 • AAA
 • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)

בוכנות אינצ'יות

בוכנות אינצ'יות הינן בוכנות המיוצרות בתקן אמריקאי. בקונלוג ניתן למצוא מס יצרנים לבוכונות במידות אינצ'יות.

  בוכנות אינצ'יות - Fabco-Air
  Fabco-Air
  בוכנות אינצ'יות - Humphrey
  Humphrey
אני מעוניין ב -

הנני מאשר/ת קבלת דברי פרסומת בדוא"ל*