נגישות
 • ניווט בעזרת מקלדת
 • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
 • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
 • פונט נגיש
 • AAA
 • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)

מחברים מהירים

מחברים מהירים הינם מחברים עם בעלי יכולת ניתוק חיבור מהיר. מחברים מהירים מורכבים מזכר ונקבה המותאמים האחד לשני (בשונה ממחברי בזק). ניתן למצוא מחברים מהירים המותאמים לכל סוגי התעשייה כגון רפואה, כימיה, סמיקונדקטור, דפוס, מזון וכו'. החיבורים המהירים מותאמים לעבודה בלחץ וואקום, שימושיים להעברת נוזלים ואוויר ומאופיינים במגוון גדלים רחב לפי צרכי השימוש. ניתן לקבל חיבורים מהירים עם שסתום אל חוזר למניעת מעבר נוזלים/אויר בעת הניתוק. ניתן למצוא מחברים מהירים המיוצרים ממגוון חומרים כגון פוליפרופילן, חומרים אנטי סטאטיים, נירוסטה, פליז ועוד.

  מחברים מהירים - CPC Colder
  CPC Colder
  מחברים מהירים - Pisco
  Pisco
  מחברים מהירים - Nitto Kohki
  Nitto Kohki
אני מעוניין ב -

הנני מאשר/ת קבלת דברי פרסומת בדוא"ל*