נגישות
  • ניווט בעזרת מקלדת
  • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
  • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
  • פונט נגיש
  • AAA
  • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)

מחברים מהירים לבדיקות איכות בלחץ

מחברים מהירים לבדיקות איכות בלחץ מאפשרים עבודה רציפה בקווי הייצור ובתחנות בדיקות האיכות בהן נדרשת בדיקה של איכות הריתוך, איתור סדקים ודליפות בלחצים גבוהים ובמדיות שונות, כגון: מים, שמן, גזים ולחץ אוויר.
המבנה הייחודי של המחבר מאפשר חיבור חיצוני או פנימי הן לצנרת בגימור חלק והן לצנרת עם תבריג, וכל זאת, בקטרים שונים.
המחברים חובקים את פתח הכניסה/יציאה של נקודת הבדיקה בקוטר הפנימי או החיצוני.
החיבור מתאפשר בשתי תצורות: חיבור מכאני או חיבור ע"י לחץ אוויר.

    מחברים מהירים לבדיקות איכות בלחץ - FasTest
    FasTest
אני מעוניין ב -

הנני מאשר/ת קבלת דברי פרסומת בדוא"ל*