נגישות
 • ניווט בעזרת מקלדת
 • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
 • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
 • פונט נגיש
 • AAA
 • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)

צמצמי ספיקה פניאומטיים

צמצמי ספיקה פניאומטיים / צמצמי מהירות משמשים בתעשייה לשליטה במהירות התנועה של מפעילים מכאניים המונעים בעזרת אוויר דחוס, כגון: בוכנות, גריפרים, ברזי פיקוד בהפעלת אוויר ועוד. את הצמצמים ניתן לקבל במגוון ספיקות ותבריגים בשילוב שסתום אל-חוזר. כמו כן, ניתן לקבל צמצם עם חיבור מהיר לצינור גמיש ביציאה ישרה או בזוית.

  צמצמי ספיקה פניאומטיים - Pisco
  Pisco
  צמצמי ספיקה פניאומטיים - Aignep
  Aignep
  צמצמי ספיקה פניאומטיים - Fabco-Air
  Fabco-Air
  צמצמי ספיקה פניאומטיים - SMC
  SMC
אני מעוניין ב -

הנני מאשר/ת קבלת דברי פרסומת בדוא"ל*