נגישות
  • ניווט בעזרת מקלדת
  • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
  • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
  • פונט נגיש
  • AAA
  • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)

בוכנות מיניאטוריות עגולות

בוכנות מיניאטורית עגולות - Pen Cylinder - הינן בוכנות בקטרים 2.5 מ"מ עד 16 מ"מ.
ניתן לקבל ב-Pen Cylinder אופן פעולה של אוויר-אוויר, אוויר-קפיץ, מוט עובר, 3 מהלכים ובוכנה כפולה.
בוכנות מיניאטוריות עגולות מאופיינות בחלקות תנועה ומהירות תנועה של עד 500 מ"מ לשנייה.
ניתן לקבל את כל הבוכנות עם מפסקי מיקום.

אני מעוניין ב -

הנני מאשר/ת קבלת דברי פרסומת בדוא"ל*